top of page

Stavljanje gipsa (običnog i plastičnog)

Updated: Nov 12, 2022


U poliklinici Maxx Medic pored običnog primenjujemo i moderniju verziju ortopedskog gipsa. To je sintetički “plastični” gips koji ima brojne prednosti ne samo za pacijente koji ih nose već i za lekare.


Sintetički (plastični gips) je porozniji i čvršći od običnog gipsa. Plastični gips omogućava da se izvede kontrolni rtg snimak a da pritom nije potrebno skidati gips.


Što se tiče nošenja gipsa, koža pacijenta lakše diše korz plastični gips i komforniji je za nošenje. Svi ti faktori utiču na smanjenje mogućnosti iritacije kože pacijenta.


Takođe treba napomenuti da su plastični gipsevi mnogo lakši od običnog gipsa, I ukoliko je pacijent dete, gips može biti u različitim bojama.


Kontakt telefon poliklinike: 018/410-1400 & 060/410-1402

bottom of page