top of page

Priprema pacijenta pre upućivanja u laboratoriju


U poliklinici Maxx Medic u Aleksincu možete uraditi kompletne laboratorijske analize.


SAVET: PRIPREMA PACIJENTA


Priprema pacijenata je veoma važan aspekt upućivanja pacijenata u laboratoriju. Ovo je jedna od ključnih stavki u edukaciji pacijenata.


Zna se da hrana i produženo gladovanje utiču na metabolizam ugljenih hidrata, lipida i proteina. Skorašnje uzimanje hrane dovodi do pojave tzv. lipemičnog seruma, što daje lažno visoke vrednosti nekih parametara. Za određivanje koncentracije urata (mokraćne kiseline), na primer, pacijent tri dana pre analize ne treba da uzima hranu bogatu purinima (meso i mesne prerađevine), alkohol i neke lekove, jer sve to utiče na njihove vrednosti.


Osim toga, stres dovodi do pojačanog lučenja kateholamina i kortikosteroida, što u velikoj meri utiče na metabolizam ugljenih hidrata, lipida i proteina. Iz tog razloga treba stvoriti uslove kako bi pacijent bio odmoran i opušten pre uzimanja krvi.


Fizička aktivnost, takođe, izaziva lučenje ovih hormona, te dolazi do promena u koncentracijama proteina, ugljenih hidrata, lipida, laktata, urata. Može doći do blagog porasta aktivnosti nekih enzima koji potiču iz skeletnih mišića.


Promena položaja tela može, takođe, da utiče na vrednosti nekih laboratorijskih testova.

Promena položaja tela iz ležećeg ili sedećeg u stojeći dovodi do smanjenja volumena plazme što uzrokuje porast koncentracije proteina i sastojaka koji su vezani za proteine. Naravno, pri obrnutoj promeni doći će do pada njihovih vrednosti.


Iz svih ovih razloga, bilo bi poželjno da pacijent miruje 15-30 minuta pre uzimanja krvi i to u položaju u kome će se uzorak uzimati.


Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 060/410-1402


bottom of page