top of page

Pregled neurologa u privatnoj klinici Maxxmedic u Aleksincu


ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?


U privatnoj klinici Maxxmedic u Aleksincu u petak 17.02.2023. možete obaviti pregled neurologa.

Pregled neurologa preporučuje se osobama sa sumnjom poremećaja u nervnom sistemu.

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

Pregled možete zakazati putem telefona 060/410-1402

bottom of page