top of page

Pregled interniste u poliklinici Maxx Medic


Pregled interniste je jedan od specijalističkih pregleda koji se sastoji od anamneze, kliničkog pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Internista je specijalista za unutrašnje bolesti.

bolesti srca i krvnih sudova.

digestivne bolesti ili

bolesti organa za varenje,

bolesti ostalih stomačnih organa,

bolesti endokrinih i egzokrinih žlezda,

bolesti ishrane i metabolizma/,

pankreas, šećerna bolest,

poremećaj masti,

osteoporoza,

štitasta,

paraštitasta žl.,

nadbubreg, hipofiza…/,

bolesti krvi i limfnih žlezda,

bolesti i poremećaji bubrežne funkcije,

bolesti organa za disanje,

organa za kretanje,

reumatološke bolesti i bolesti starenja.


U Poliklinici Maxx Medic u Aleksincu vršimo sledeće preglede iz oblasti interne medicine:

- Interniste - Kardiologa - Endokrinologa - Gastroenterologa - Reumatologa - Pneumoftiziologa -EKG srca -Ultrazvučni pregled srca -Ultrazvučni pregled štitaste žlezde -Holter pritiska – 24h -Holter EKG-a – 24h -Kućna poseta lekara interniste i medicinske sestre -Spirometrija -Terapija (intramuskularna i intravenska) -Kompletne laboratorijske analizebottom of page