top of page

Lekarsko uverenje za zasnivanje radnog odnosa


Obavite lekarski pregled, u okviru Zakona o radu, radi dobijanja neophodnog lekarskog uverenja za zasnivanje radnog odnosa.

U utorak, 29.11. od 9h, u prostorijama Poliklinike Maxx Medic u Aleksincu, možete obavioti lekarski pregled, zarad ostvarivanja prava na gore pomenuto uverenje.

Radi efikasnijih pregleda i obrade lekarske dokumentacije, zakažite termin dan ranije.

Telefon za zakazivanje: 060/410-1402

bottom of page