top of page

INTERNA MEDICINA MAXXMEDIC

Updated: Nov 10, 2022


Pažnja koju posvecujemo organizmu najbolji je odraz naseg zdravlja.Zato treba povecati svest o zdravom nacinu života i voditi računa o reovnoj fizičkoj aktivnosti.Ma koliko i da živimo zdravo pojedine bolesti usled uticaja genetike i faktora sredine ne možemo izbeći. Interna medicina se bavi dijagnostikom i lecenjem bolesti unutrašnjih organa. Zbog sveobuhvatnosti u razumevanju poremećaja ljudskog zdravlja prozvana je ,,kraljicom medicine,, . ​ Pregled obavlja lekar specijalista interne medicine i sastoji se od razgovora i detaljnog kliničkog pregleda.Internistički pregled treba da obavi svaka osoba starija od 40 godina.Jednom godišnje treba uraditi laboratorijske analize i kardiološki pregled, EKG, i ehokardiografiju-preventivni internistički pregled.Internistički pregled je obavezan deo preoperativne pripreme, i naravno pregled, adekvatna dijagnostika i terapija kod pacijenata sa tegobama. ​ Internistički pregled obuhvata: -razgovor sa pacijentom (razgovor o tegobama, o faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti, o genetici i navikama) -detaljan klinički pregled (inspekcija, auskultacija, merenje krvnog pritiska, EKG-grafički zapis električne aktivnosti srca) -laboratorijsko sagledavanje (opsta biohemija, specifične analize-troponini, BNP, D-dimer, hormone tireoide, HgbA1c) -Ehokardiografija (neinvazivna dijagnostička metoda koja otkriva bolesti srčanog mišića i zalistaka) -Holter EKG (24 h praćenje srčanog rada.Služi za otkrivanje preskoka u srčanom radu, aritmija, pauza u radu i bezbroj ,,nemih patnji srca,,) -Holter krvnog pritiska (krvni pritisak je ,,tihi ubica,, te je bitno otkriti ga i zapoceti lecenje na vreme.Ovom metodom se prati krvni pritisak tokom 24h, otkriva vrednosti krvnog pritiska a služi nam za praćenje efekta terapije i korigovanje iste) -Ergometija-TFO (metoda koja se radi na ergobiciklu pod određenim opterećenjem gde dobijamo uvid u stanje srčane rezerve-metodom utvrđujemo da li je neko kandidat za infarkt srca) ​ Značaj kardiologije ​ Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova. To su bolesti : -unutrašnjeg sloja srca-endokarda, -središnjeg dela-miokardai -spoljašnjeg sloja-perikarda. Najčešća bolest endokarda je endokarditis. Bolesti miokarda su: -Kardiomiopatija -Angina pektoris -Infarkt miokarda Najčešća bolest perikarda je perikarditis Poseban značaj kao bolesti imaju: -Poremećaji rada srca-aritmije -Greške srčanih zalisaka-urođene i stečene srčane mane -Srčana slabost-dekompenzacija -Bolesti krvnih sudova-embolija, tromboza,tromboflebitis -Povišen krvni pritisak-hipertenzija Danas u Srbiji svaka druga osoba ima povišen krvni pritisak.U Evropi 30% svih uzroka smrti predstavljaju kardiovaskularne bolesti. Značajno je istaći da tokom dugogodišnjeg razvoja kardiologije dolazi do osvajanja izvanrednih dijagnostičko-terapeutskih postupaka koji rešavaju probleme napred navedenih bolesti ​ Mislite na vreme na svoje zdravlje. Kontrolišite se na vreme. Započnite lečenje na vreme. Ne dozvolite da loše životne navike udružene sa genetikom i bolesti smanje kvalitet vašeg života.

bottom of page